Στην πόλη του Prilep, βορείως των μακεδονικών συνόρων, στην κεντρική πλατεία, συναντάμε το OnyxCafé-bar, έναν μεγάλο διώροφο χώρο με εκτεταμένο υπαίθριο τμήμα. Η συνεχώς αναπτυσσόμενη πόλη, έθεσε τις προϋποθέσεις για το ύφος του σχεδιασμού που ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα.